ติดต่อโฆษณา นโยบายการให้บริการ เว็บเพื่อนบ้าน ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
thaisermons.com  
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
หน้าแรก หนังสือแนะนำ ฟังเพลง ข่าว คลิปดีมีแง่คิด มุมมอง ศิษยาภิบาล คำหนุนใจ บทความทั่วไป เพื่อนคริสเตียน เว็บบอร์ด
Home หนังสือแนะนำ เพลง ข่าวคริสเตียน คลิปวีดีโอ มุมมองคริสเตียน ศิษยาภิบาล คำหนุนใจ บทความทั่วไป เพื่อนคริสเตียน เว็บบอร์ด
ขำขัน-ฮา-บนธรรมมาส
ประเด็นดัง...
คำเทศนา NT
อธิบายพระคัมภีร์เดิม
อธิบายพระคัมภีร์ใหม่
คำปรึกษา
ศิษยาภิบาล
บทเทศน์อื่นๆ
บทความเกาะติดกระแส
รูปนี้มีข้อคิด
บทความผู้นำ
คริสตจักร Church
มุมสุขภาพ
กลอน
บทความดีๆ
คำสอนเรื่องครอบครัว
พระคัมภีร์วันละคำ
คริสตจักรแบ๊บติส์เชียงใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
 
หมวด » อธิบายพระคัมภีร์เดิม

พระธรรมสุภาษิต

พระธรรมสุภาษิต

                                             ธวัช เย็นใจ

คำนำ

                คนยิวกับคนไทยมีความคล้ายคลึงกันด้านภาษา มีสุภาษิต คำคม กลอน อุปมาอุปไมย เพื่อนำมาสอนในชีวิตของมนุษย์ พจนานุกรมฉบับมติชนให้ความหมายของคำเหล่านี้  สุภาษิต : คำกล่าวสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ, พังเพย : คำที่กล่าวสืบต่อกันมา ใช้ยกมากล่าวให้เข้ากับเรื่อง, กลอน : คำประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน เช่น โคง ฉันท์ กาพย์, อุปมา : สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบ, อุปไมย : สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง

                พระธรรมสุภาษิตเป็นลำดับที่ ๑๘ ในพระคัมภีร์เดิม ส่วนใหญ่เขียนขึ้นโดยกษัตริย์ซาโลมอน ตั้งแต่บทที่ ๑-๒๙ (สภษ. ๑.๑, ๑๐.๑, ๒๕.๑) ซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่มีสติปัญญามากมายในสมัยโบราณ  (๑ พกษ. ๔.๑-๒๙) เขียนขึ้นในราวปี กคศ. ๙๕๐  ส่วนในสองบทสุดท้ายเขียนโดยอากูร์กับกษัตริย์เลมูเอล

เป้าหมายของพระธรรมสุภาษิต

                เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักชนชาติอิสราเอล และทรงประทานสติปัญญาให้แก่พวกเขามากมาย นักวิทยาศาสตร์ นักนเศรษฐศาสตร์ ดาราศาสตร์ นักศาสนศาสตร์ นักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดทั้งในอดีตและปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นชาวยิว  สติปัญญาที่กล่าวในพระธรรมสุภาษิตมิใช่เป็นพื้นๆธรรมดาแบบโลก แต่เป็นการมองดูชีวิตทั้งของผู้อื่นและตอนเองจากสายพระเนตรของพระเจ้า

                ประการแรก พระธรรมสุภาษิตเป็นการสื่อสารด้วยความจริง  ประการที่สอง สุภาษิตใช้ข้อความสั้นๆที่กระชับ ประทับใจ(กินใจ) ประการที่สาม สามารถจดจำได้ในเวลาอันรวดเร็ว ประการที่สี่ สุภาษิตมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระ เจ้า

                ข้อสังเกต เมื่ออ่านพระธรรมสุภาษิต เป็นบทกวีของชาวฮีบรู ซึ่งแตกต่างจากบทกวีของไทยเรา

            “ลูกเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้า             จงน้อมเกล้าเชื่อฟังอย่างเต็มที่

            อย่าพึ่งพาสิ่งใดในโลกนี้     เพราะไม่มีความจีรังทั้งเปลี่ยนแปร

            ประกอบกิจการใดใจคะนึง ระลึกถึงพระองค์ให้แน่วแน่

            จะทรงชี้มรรคาพาชื่นแด      เป็นทางแก้ถูกต้องให้ลองเดิน” (สภษ. ๓.๕-๖ประชานิยม)

เนื้อหาสาระ

                สุภษิตบทที่ ๑-๒๙ เขียนโดยกษัตริย์ซาโลมอน

                บทที่ ๑-๙ กล่าวถึงคุณค่าของสติปัญญา

                บทที่ ๑๐-๒๙ กล่าวถึงการที่มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างเที่ยงธรรม

                บทที่ ๓๐ คำกล่าวของอากูร์ (ซึ่งไม่มีใครทราบแน่ชัดว่บุคคลผู้นี้เป็นใคร)

                บทที่ ๓๑ ถ้อยคำของเลมูเอล ที่น่าประทับใจคือเรื่อง “ภรรยาที่ดี”

                ข้อสังเกต ในพระธรรมสุภาษิตจะมีคำพ้อง, คู่ขนาน,  ข้อความที่เสนอและการตอบสนอง คำว่า “กว่า, ดังนั้น, ดังเช่น, แต่, และ”  คำสำคัญที่สุดคือ “ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน” (สภษ. ๑.๗)

หัวข้อต่างๆที่น่าศึกษา

                ๑)สติปัญญา

                                - ทำอย่างไรจึงจะได้รับสติปัญา  “ยำเกรงพระเจ้า” (๑.๗, ๔.๖-๗, ๒.๒-๕)

                                - พบปัญญา(พระเจ้า)ก็ดีกว่าทุกสิ่ง (๔.๔, ๘.๑๑)

                ๒)ทรัพย์สมบัติเงินทอง

                                - ความร่ำรวยมาจากพระเจ้า,  (๘.๒๑) พระพรของพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติที่ย่างใหญ่ที่สุดของเรา

                               (๑๐.๒๒)

                                - เกิดจากความขยันขันแข็งและอดออม (๒๑.๒๐, ๑๐.๔)

                                - แจกจ่ายเงินทองออกไป (๑๑.๒๔-๒๕) ทรัพย์สมบัติมีปีกและจะบินหนีไป (๒๓.๔-๕)

                ๓)พระวจนะของพระเจ้า

                                - สติปัญญา ความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (๒.๖)

                                - ดูหมิ่นพระวจนะมีผลเสียต่อตนเอง แต่คนนับถือพระบัญญัติจะได้บำเหน็จ (๑๓.๑๓)

                                - รักษา สะสมและดำเนินตามพระวจนะ (๗.๑-๓)

                ๔)ธุรกิจคริสเตียน

                                - จงมีความซื่อสัตย์สุจริตในการค้าขาย (๑๖.๑๑)

                                - ผู้ซื้อมักตำหนิสินค้า “ผู้ซื้อพูดว่าเลวเลว แต่เมื่อออกไปจึงพูดอวด” (๒๐.๑๔)

                                - อย่าค้ากำไรเกินควร (๑๖.๒๗)

                                - จงถวายแด่พระเจ้าด้วยผลแรก และสิบเปอร์เซ็นต์ (๓.๙-๑๐)

                                - ให้แก่คนที่ขัดสน – พระเจ้ายืม (๑๙.๑๗)

                ๕)ความสำเร็จ

                                - ความหมายคือมีผล, มีชัยชนะ, มีชื่อเสียง, มีความภาคภูมิใจ ความสำเร็จในทัศนะของคริสเตียน

                                   ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ (ชาวโลกเน้นวัตถุอย่างเดียว)

-วิถีชีวิตจิตวิญญาณที่ราบรื่น (๓.๔-๑๐) หนึ่ง วางใจในพระเจ้า สอง ยอมรับพระองค์ในทุกทาง

   สาม ยำ

-เกรงพระองค์ และสี่ถวายทรัพย์สินแด่พระองค์

                                -มอบการงานไว้กับพระเจ้า แผนการจะได้รับการสถาปนาไว้ (๑๖.๓)

                                -มีความขยันขันแข็งในการทำงาน (๑๒.๑๑)

                                -ใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่ (๒๔.๖)

                                -มีที่ปรึกษาหารือมากๆ (๑๕.๒๒)

                ๖)เรื่องอื่นๆ

                                -การใช้วาจา, การดื่มเครื่องดองของเมา, การคบค้าสมาคมกับคนอื่น, เพื่อนบ้าน, คนฉลาด-คนโง่, คน

                              หนุ่มสาว, ผู้อาวุโส, ครอบครัวคริสเตียน,

สรุป

 
TAG :
เขียนเมื่อ :  20 สิงหาคม 2556 12:27:17 เข้าชม :  6327   ครั้ง แจ้งลบ
เว็บราคาพี่น้องคริสเตียน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โยบ บทที่ 1-42  
โยบ บทที่ 1-42
ผู้คนส่วนมากมักจะกล่าวถึงพระธรรมโยบบทที่ 1-2, แล้วข้ามไปบทที่ 42 ส่วนตรงกลางมีเกือบ 40 บทกลับไม่ได้ค่อยได้พูดถึง วันนี้จึงเห็นว่าจำเป็นต้องมาสำรวจและเรียนรู้พระธรรมโยบทั้งเล่ม โยบเป็นคนร่วมสมัยกับอับราฮัม หัวข้อใหญ่คือ "การทนทุกข์ของผู้ชอบธรรม" เดนิส เจ
เข้าชม : 1916 ครั้ง
ความสง่างามมั่นคงของเยรูซาเล็ม  
ความสง่างามมั่นคงของเยรูซาเล็ม
เยรูซาเล็ม (Jerusalem) หมายถึง “นครแห่งสันติสุข” บางครั้งเรียกว่า “ศิโยน” หรือนครของดาวิด ที่ทรงซึ่งยึดได้จากพวกเยบุส และได้ตั้งเมืองนี้ขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอล นับเป็นเวลาหลายพันปีผ่านมาแล้ว พระธรรมสดุดีบทนี้กล่าวถึง เมื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้นค
เข้าชม : 2948 ครั้ง
สังคมคนแห่งพระเจ้า  
สังคมคนแห่งพระเจ้า
อิสยาห์มีความเห็นว่า การที่คนของของพระเจ้าดื้อดึง ไม่เชื่อ กบฎ เห็นแก่ตัว และทุกคนทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง นี่เองเป็นเหตุทำให้การพิพากษาลงโทษมาถึงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ระดับบนสุดไล่เรื่ิอยมาจนถึงระดับล่างสุด ทุกคนในสังคมเวลานั้นได้รับผลกระทบจากบ
เข้าชม : 1045 ครั้ง
ชีวิตก็เท่านี้แหละ!*  
ชีวิตก็เท่านี้แหละ!*
นักปรัชญามักจะตั้งคำถามว่า "อะไรคือสิ่งที่สำคัญสุดยอดในชีวิตของมนุษย์เรา?"
เข้าชม : 39 ครั้ง
thaisermons.com
Contact Us : tawatyenjai@yahoo.com
Copyright 2012 © thaisermons.com
by.Tawat Yenjai